Pensiune turistica de vanzare

99,400 EUR

Pret Fix

Munteniainsolv IPURL cu sediul ales in Bucuresti, Str Sfânta Vineri nr 21, bl 102 sc 2, apt 20, sector 3, in calitate de lichidator judiciar al societatii ALEX MORARU SRL organizeaza licitatie publica cu strigare pentru vanzarea activelor din patrimoniul debitoarei ALEX MORARU TURISM SRL, compuse din imobilul - constructie D+P+2E+M cu destinatia pensiune turistica, impreuna cu mobilierul si dotarile aferente.
Pretul de pornire a licitatiei este 99.400 Euro plus TVA
Terenul in suprafata de 1958 mp (1744mp cf actelor de proprietate) pe care este amplasata constructia nu este proprietatea debitoarei urmand a fiind vandut separat de catre proprietar
Informaţii la tel 0723171934 sau pe pagina de internet www.munteniainsolv.ro


Camere 4 sau mai multe
Suprafata casa (mp) 1
Locuinta mobilata / utilata Complet
Suprafata teren (mp) 1