Licitatie

Consiliul Județean Iași organizează licitația privind Contractul de
achiziție publică pentru execuția lucrărilor în cadrul obiectivului de
investiție ”REGIUNEA NORD - EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1:
IAȘI-SUCEAVA”, cod SMIS 110622, Lotul 1 - Modernizarea DJ 282 Limita
Iași - Rediu - Movileni - Gropnița - DJ 281D în lungime de 29,584 km,
Lotul 2 - Modernizarea DJ 281D de la Coarnele Caprei - Focuri -
Gropnița și Modernizarea DJ 281B Coarnele Caprei - Belcești (DJ 281)
în lungime de 22,001 km, Lotul 3 - Modernizarea DJ 281 de la Belcești
- Ceplenița - DN 28B și Modernizarea DJ 281 de la DN 28B – Scobinți -
Lespezi în lungime de 40,610 km - Termenul limită pentru depunerea
ofertelor este - 22.07.2019, ora 15:00, Locul desfășurării: SEAP.
Informații suplimentare pe http://www.icc.ro/sites/default/files/files/online/licitatii/2019/15.07.pdf.