IPJ IASI ANGAJEAZA

  • Iasi, judetul Iasi
  • IPJ IASI
  • Persoana juridica
  • Anunt expirat
IPJ Iasi, cu sediul in municipiul Iasi, str. M.Costachescu, nr.2, organizeaza concurs/examen, prin recrutare din sursa externa, pentru ocuparea a unui post de personal contractual, respectiv:-de muncitor calificat IV-I (instalator sanitar/incalzire) la Serviciul Logistic-Compartimentul Administrarea Patrimoniului Imobiliar si intendenta.
In vederea participarii la concurs/examen,candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ conditii generale prevazute de la art.3 din H.G.nr.286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare precum si urmatoarele conditii specifice:
Studii de specialitate:-sa fie absolventi deĀ scoala de arte si meserii/scoala profesionala avind una din calificarile profesionale:lucrator instalator pentru constructii, instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze, instalator instalatii de incalzire centrala; -sa fie absolventi de liceu avand urmatoarele calificari profesionale: tehnician instalator pentru constructii; -sa fie absolventi de scoala postliceala/scoala de maistri avand una din urmatoarele calificari profesionale: maistru instalator in constructii;
Sa aiba vechime in munca: 3 ani; Sa aiba vechime in specialitate: 1 an; Sa fie apt medical si psihologic.
Inscrierile la concurs se vor desfasura in perioada 18.03-29.03.2019 la sediul institutiei, iar termenul de completare a dosarelor cu fisa de aptitudini este pana la 31.05.2019.
Concursul/examenul se va desfasura la sediul institutiei si va consta in sustinerea urmatoarelor probe:
Calendarul desfasurarii concursului este urmatorul:
1. Selectia dosarelor-in perioada 29.03- 31.05.2019.
2. Proba scrisa-07.06.2019, ora 10;
3. Interviu-12.06.2019, ora 10.
In functie de numarul de candidati inscrisi, pot interveni modificari in ceea ce priveste intervalul orar de desfasurare a probelor, care vor fi anuntate candidatilor in timp util, odata cu afisarea rezultatelor la fiecare proba a concursului.
Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Resurse Umane din cadrul IPJ Iasi, de luni pana vineri intre orele 09-12 si 13-15.


Tip anunt Ofer