Curs administrator de condominii

600 RON

Pret Fix

Sesiunea de curs 15.10- 15.01.2020

Cursul se adreseaza:
- persoanelor fizice atestate pentru funcţia de administrator în conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari si care mai pot îndeplini funcţia de administrator numai dacă, pana la 01.01.2021, obţin certificatul de calificare profesională Administrator de condominii, în conformitate cu Legii nr. 196/2018 (art.106)
- persoanelor fizice care doresc sa obtina calificarea in meseria Administrator de condominii in vederea unei posibile angajari

Competenţe profesionale
• aplicarea prevederilor legale referitoare la administrarea condominiilor
• aplicarea prevederilor legale referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă
• aplicarea procedurilor legale referitoare la serviciile comunitare de utilităţi publice
• aplicarea procedurilor legale referitoare la asigurarea calităţii în construcţii şi autorizarea lucrărilor în construcţii
• aplicarea procedurilor legale referitoare la apărarea împotriva incendiilor
• bazele contabilităţii primare, emiterea facturilor, efectuarea plăţilor şi încasărilor
• întocmirea documentelor contabile de bază
• elaborarea documentelor de gestiune
• operarea documentelor contabile primare în programul BlocManagerNET
• aplicarea procedurilor de arhivarea fizică şi electronică
• aplicarea tehnicilor de comunicare eficientă

Principalele informaţii despre curs:
• criteriu acces: învăţământ general obligatoriu
• taxa şcolarizare: 600 Lei- se achita in 2 rate ½ la inscriere ultima in ziua inceperii cursului
• taxa examinatori ANC: 90 Lei- se achita lin ziua examenului

Informatii suplimentare
• email: nusacarnaru@yahoo.com
• telefon: 0723396722- 0751755557