ANUNT MEDIU

TIMOFTE STEFAN anunță publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE, SPATII ADMINISTRATIVE SI PRESTARI SERVICII” propus a fi amplasat în Jud. Iași, Com. Tomesti, sat Tomesti , NC 64443 , CF64443. Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Iași, Calea Chișinăului nr. 43, în zilele de luni - joi, între orele 8 - 16 și vineri, între orele 8-14, precum și la http://apmis.anpm.ro.
Observațiile/contestațiile publicului se primesc Ia sediul APM Iași în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Iași.